Missie en Visie

Therapeuticum Lemminkäinen

Het therapeuticum in Groningen is een centrum voor antroposofische gezondheidszorg. De basis van het therapeuticum wordt gevormd door een huisartsenpraktijk. De praktijk is in haar ruim twintigjarig bestaan uitgegroeid tot ongeveer 4000 patiënten, van wie een aantal één van de artsen als consultatief patiënt raadpleegt.

De geschiedenis van het therapeuticum gaat terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen een groep mensen zich organiseerde en later de Patiëntenkring oprichtte om zich te beijveren de antroposofische geneeskunst naar Groningen te halen. Zij hebben het therapeuticum in 1980 opgezet en hielden het als vrijwilligers in stand. In 1985 was de praktijk door de komst van een aantal therapeuten en een tweede arts te groot geworden voor de vestiging aan de Bruine Ruiterstraat. Aan de Noorderhaven werd een pand aangekocht en met man en macht opgeknapt. Het Therapeuticum wordt gevormd door drie geledingen,

  • De Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunst in Groningen;
  • De Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen;
  • De Vereniging Patiëntenkring Groningen.

De Maatschap van artsen en therapeuten is sinds 1 januari 2015 de Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen. De maatschap werkt samen met de therapeuten die een zelfstandige praktijk hebben binnen het therapeuticum. Maatschap en therapeuten vormen het Samenwerkingsverband Therapeuticum Lemminkäinen.

Vrijwilligers vormen een belangrijke steunpilaar van het Therapeuticum. De daadwerkelijke en financiële bijdrage van de leden van de Patiëntenkring maakt het mede mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen in het Therapeuticum kunnen plaatsvinden.

Karakteristiek aan het therapeuticum is en blijft dat de mensen die er werken zich laten inspireren door de antroposofie. In onze Missie en Visie hebben wij verwoord hoe wij vanuit deze inspiratie willen werken. missie en visie
| Bestandsgrootte 80,31 kB |

De achtergrond

Het antroposofisch mens- en wereldbeeld is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld door de Oostenrijkse filosoof en geesteswetenschapper Rudolf Steiner. Centraal in dit mensbeeld staat de opvatting dat de mens een wezen is dat zich voortdurend ontwikkelt op lichamelijk gebied, op het gebied van de ziel en als geestelijk wezen. Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot één leven, maar strekt zich over meerdere levens uit, waarbij de geestelijke identiteit van de mens voortbestaat en het lichaam en de ziel vergankelijk zijn.

De menselijke individualiteit, die voor ons het duidelijkst beleefbaar is in onze individuele kern, wordt gezien als de grotendeels onbewuste kracht achter onze levensloop en onze innerlijke ontwikkeling. Vanuit dit mensbeeld krijgen ziekte en genezing een geheel eigen perspectief. We kunnen ons bijvoorbeeld de vraag stellen welke zin en betekenis wij hechten aan het ziekte- en genezingsproces. Kan hierin ook een ontwikkelingsweg verborgen zitten voor ons ‘ik’?

Het streven van de antroposofische geneeskunde is dan ook om aansluiting te vinden bij de ontwikkelingsmogelijkheden die een ziekte kan bieden, en de voorwaarden voor deze ontwikkelingen te vinden en te ondersteunen.

Daarnaast wordt natuurlijk gezocht naar mogelijkheden om de kwaal te verhelpen en het lijden te verlichten. In die zin is de antroposofische geneeskunde geen alternatief voor de gangbare geneeskunde, maar een verruiming daarvan. De gangbare reguliere of universitaire geneeskunde vormt dan ook de basis. De artsen en therapeuten zijn lid van erkende beroepsverenigingen.

Laatst aangepast: 13 september 2021