Euritmietherapie

Euritmietherapie is een antroposofische bewegingstherapie. In 1921 gaf Rudolf Steiner in een cursus voor artsen de eerste aanzet hiervoor en sindsdien is de therapie verder ontwikkeld en voor veel acute en chronische aandoeningen inzetbaar. Zij bevordert en ondersteunt genezing. Tevens zoeken we in deze therapie de verbinding tussen het bewegen en onze innerlijke kracht.
Als we gezond zijn zeggen we vaak dat we goed in onze vel zitten, we dansen als het ware in het leven. Bij ziekte is juist dat ‘goed in je vel zitten’ verstoord, je beweegt niet lekker.
Door specifieke bewegingen regelmatig te herhalen kunnen zowel lichamelijke als mentale processen worden hersteld en versterkt en helpt het om steviger in jezelf te staan. Ook je energiehuishouding kan weer op orde komen, evenals de balans met je omgeving.

Voor wie

Euritmietherapie wordt gegeven aan zowel kinderen als volwassenen. Bij zuigelingen en jonge kinderen wordt de therapie met een ouder erbij gegeven.

Verwijzing

Ieder kan zich rechtstreeks en op eigen initiatief aanmelden. Maar ook door de (huis)arts, psychiater of anderen kan men worden doorverwezen. In overleg wordt de behandeling gestart.

Aanmelden

Geesiena Stradmeijer 06 46846797

geesienastradmeijer @ gmail.com (zonder de spaties)

Duur en vorm van de therapie

De behandeling is in de eerste periode eenmaal in de week. De duur van de therapie is afhankelijk van de diagnose en de hulpvraag. Regelmatig maken we de balans op om te zien of het proces goed afgestemd is op het dagelijkse leven. Soms wordt na een aantal keer een kleine pauze ingezet om alles te laten bezinken.

Tarief

Het tarief is € 47.50 per behandeling
Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt een rekening gestuurd.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de euritmietherapie uit de aanvullende verzekering, de antroposofische geneeskunst.
De NVET, Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie wordt erkend. En de NVET is aangesloten bij de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgverleners.

Klachtenregeling

Geesiena Stradmeijer is aangesloten bij klachtenregeling van de NVAZ.