Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Een kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. In deze therapie staat het kind centraal. Tijdens het therapeutische proces wordt gericht aangesloten bij de eigenheid en de interesse van het kind zelf. Vanuit de eigen kracht ontdekt het kind met behulp van de therapeut hoe om te gaan met de eigen klacht. Therapie vindt plaats in individuele sessies.
De volwassenen rondom het kind worden intensief betrokken bij de mogelijkheden tot heling en verandering. Ondersteuning bij de opvoeding behoort tot de mogelijkheden.

De therapie wordt verzorgd door Birgit Fonville vanuit haar Praktijk de Toverlantaarn, website: Praktijk de Toverlantaarn

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2021.

Birgit Fonville