Kunstzinnige therapie

Susan Goslinga

Wat is het en wat doet het met je?

Schilderen, tekenen of boetseren kan een verstoord evenwicht dat door ziekte, psychische problemen of eenzijdigheden ontstaan is, herstellen en niet vermoede mogelijkheden zichtbaar maken.
Je brengt een ontwikkelingsproces op gang door oefeningen te doen die Susan je aanreikt. Het proces is belangrijker dan het resultaat. Het gaat niet om het creëren van een kunstwerk. Het is een therapie waarin je veel zelf doet en veel ontdekt. Je werkt, verbetert, verandert. Je vormt het te weke, verzacht het te harde, verduidelijkt het te vage, vervaagt het overduidelijke. Je worstelt met het materiaal, overwint moeilijkheden, leert je aan het materiaal aan te passen, accepteert mislukkingen, ontwikkelt je uithoudingsvermogen. Je leert je aan een bepaalde tijd te houden. Je gaat het positieve van elke oefening ervaren en het onderlinge verband tussen de diverse opgaven zien. Je beleeft de therapie als een oefenweg. In het doen leer je je tekorten kennen, aan te vullen en te overwinnen.

Schilderen brengt kleur in je ziel, werkt verlossend en maakt je spontaan
Boetseren geeft je nieuwe vormen
Waarnemend tekenen maakt je wakker door bewust te kijken
Geometrisch tekenen is wetmatig, exact en geeft zekerheid
Tekenen met houtskool geeft moed door het omgaan met licht en duister, verlost je van angst en bevordert rust
Vormtekenen brengt bewegingen tot ordening
Pastelkrijt spreekt het tere gevoel aan
Oliekrijt laat je met kracht grotere bewegingen ervaren in de ruimte
Dynamisch tekenen maakt vaste lijnen speels, het maakt je vrijer, levendiger
Arcerend tekenen vraagt om coördinatie, discipline en terughouding

Suzan Goslinga

Voor wie?

Kunstzinnige therapie is er voor iedereen die iets van zichzelf zichtbaar wil maken of zichzelf de vraag stelt: “Hoe nu verder?”. Dat kan zijn bij:

  • lichamelijke klachten zoals ademhalingsproblemen, vermoeidheid, hoge bloeddruk, paniekaanvallen, spanningen, eczeem of veranderingen na een operatie;
  • vragen over zingeving, depressie, burn-out, angsten, verlies en traumaverwerking;
  • een belangrijke fase in het leven, of als je ziekte, scheiding, verandering van loopbaan of ouder worden beter wilt verwerken.

Traject

Ieder mens is anders, ieder probleem is anders. Daarom verschilt de duur per cliënt. Na een intake en observatie krijg je een indicatie van de verwachte duur van het traject. De therapie vindt meestal één keer in de week plaats in een prachtig atelier dat uitkijkt op de stille binnentuin van het Therapeuticum.
Kunstzinnige therapie is een onderdeel van de antroposofische geneeskunde. Het wordt zelfstandig ingezet, maar ook als ondersteuning naast medicatie of psychotherapie. De schoonheid van de kunstgeschiedenis wordt ingezet en neemt de cliënt mee van de ene ontwikkeling naar een volgende fase.

Verwijzing

Iedereen kan zich rechtstreeks en op eigen initiatief aanmelden. Verwijzing kan ook via de (huis)arts, psycholoog, school, maatschappelijk werk of een andere hulpverleningsorganisatie.

Kosten

Individuele therapie kost € 85 voor vijf kwartier.
Het is belangrijk om van te voren bij de zorgverzekeraar te informeren hoeveel keer of voor welk bedrag deze therapieën vergoedt.

Aanmelden en contact

Via telefoonnummer 06-30502781
E-mail: [email protected]

Klachtenregeling

Informatie volgt zo spoedig mogelijk.